page_intro00

 (一) 汽車環保類

    1. 汽車零件:鋼板成型皮帶輪

  1.     2. 機車、汽車、柴油車用觸媒轉化器

    3. 車用濾煙器燃燒器設備排煙淨化系統

    4.双燃料引擎系統

 

(二) 工業環保類

    1. 大型觸媒系統:VOCs及廢熱再回收系統

    2. 柴油引擎直通式排煙淨化器

    3. 柴油引擎蜂巢壁流式排煙淨化器

    4. 精密陶瓷蜂巢式擔体

    5. 精密金屬蜂巢式擔体

    6. 消音設備:排煙靜音型消音器、排風消音箱、隔音門

(三) 民生環保類

    1. 除油煙機燃燒器設備排煙淨化及廢熱再回收系統